Published: 2021-08-31

Remote Sensing Study of Sliding Surface of Slopes nearby a Large Tobacco Growing Plantation

Wang Huiwei, Zhang Dehao, Li Zuozhou, Yang Jie, Xue Fangfang, Zheng Chengcheng, Lv Gao

933 - 937

Clinical Study of Iodine-Glycerol Combined With Valvaguang in the Treatment of Acute Pharyngitis

Guiling Zhang, Xuemei Zhang, Qianqian Xu, Guangsheng Li, Zi Tian, Ying Zhang, Aijun Chai, Xiaobing Li

1365 - 1372

Clinical Effect Analysis of Jianpi Bushen Yiqi Decoction on Patients with Chronic Nephritis

Shujuan Mu, Jun Chen, Jing Chen, Xue Li, Yingxu Chen, Aijun Li, Shengnan Huang, Ying Zhang

1383 - 1388

Study on the Value of miR6503-5p Combined with PGR in the Diagnosis of Early Gastric Cancer

Xuli Guo, Lezhong Yuan, Xia Yuan, Xiaohong Guo, Jun Li, Xiaobing Wei

1516 - 1521

Study on Effectiveness Analysis of Multi-Media Combined with PBL Teaching in Breast Surgery

Xusheng Zhang, Yiqing Guo, Ji Wang, Xudong Zhang, Junsheng Cheng, Haoqiang Chen, Qixing Pi

1545 - 1550

Effect Comparison Of MIS-TLIF Under MEDand Quadrant Modes in The Treatment of Lumbar Spinal Stenosis

Chen Qi, Xia Chen, Mao Guangfeng, Chen Chuyong, Jin Yongming, Shi Fangfang

1598 - 1604

Analysis of the Protective Effect of Interleukin-5 On Sepsis Mice

Xiaokun Wang, Fuyang Pei, Xiaoping Song, Hongmei Wang

1638 - 1645

Red Blood Cell Distribution Width in Holistic Nursing Mode for Patients with Acute Left Heart Failure

Jing Wang, Xusheng Cui, Xiaodan Gong, Yun Zhai, Yunqing Zhang, Shuang Yao, Xiaomei Kong

1646 - 1655

Long Term and Low Dose Mifepristone in The Treatment of Uterine Leiomyoma

Panpan Liu, Meifang Dou, Li’an Yi, Kemei Li, Fenghua Yan

1681 - 1685

Distribution of Common Pathogens and Bacterial Resistance in A Tertiary Hospital in China

Jing Ping, Naiwei Li, Le Huang, Zhaohua Zhou, Xihong Zhang, Jing Wang, Jun Liu, Yanhong Huang, Chenhui Jiang, Huan He

1736 - 1745

A Tale of Two Land - The True Economic Costs of Land Use Projects

Maoguo Wu, Fan Jiang, Shiyan Xu, Jun Chen, Kaika Liu

1753 - 1771

The Sonic Hedgehog Signaling and Its Components in Recurrent Chordoma of the Spine

Reza Akhavan-Sigari, Amanda Angelika Harcej, Stephan Herlan, Leonidas Trakolis

1804 - 1810